12. jan, 2021

Stalin, Truman og Attlee har slått seg på strikking

Tegningen er fra DT&BB 12. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no