13. jan, 2021

Svenske traff tyskertøs og fikk juling

Hentet fra Ringerikes Blad 12. januar 1946.
Avisen finnes i nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no