13. jan, 2021

Tobakksrasjoneringen fortsetter

Hentet fra Ringerikse Blad 12. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no