14. jan, 2021

Det er relativt kjølig for tiden

Hentet fra DT&BB 14. januar 1946
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no