14. jan, 2021

Så var det polkøene igjen da...

Hentet fra DT&BB 14. januar 1946
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no