14. jan, 2021

Skomakermester Nils Nilsen Hole er død.

Hentet fra DT&BB 14. januar 1946
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no