15. jan, 2021

Det går for få tog...

Hentet fra DT&BB 15. januar 1946
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no