15. jan, 2021

Togavsporing ved Krekling

Hentet fra DT&BB 15. januar 1946
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no