16. jan, 2021

Tyskertøs fikk juling av sine "kolleger" - presten mente hun burde ha

Hentet fra Buskeruds blad 16. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no