16. jan, 2021

Idrettsforeningen Falk Wendelborg arrangerer langrenn

Hentet fra Buskeruds blad 16. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no