16. jan, 2021

Fylla på Kongsberg har roa seg litt

Hentet fra Buskeruds blad 16. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no