17. jan, 2021

Fiskum avholdsungdomslag har hatt årsmøte

Hentet fra Buskeruds Blad 17. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no