18. jan, 2021

Rasjonering av sjokolade

Hentet fra avisen Friheten 18. januar 1946
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no