18. jan, 2021

Råne klar til bruk

Hentet fra avisen DT&BB 18. januar 1946
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no