19. jan, 2021

Klart for hopprenn i Vesle-Vikkolen

Notisen er hentet fra DT&BB 18. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no