19. jan, 2021

Ble nesten sokkeløs

Notisen er hentet fra DT&BB 19. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no