22. jan, 2021

Hogner ny lensmann i Nedre Eiker

Hentet fra Buskeruds Blad 22. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no