23. jan, 2021

Innsamling til innbyggerne i Finnmark

Hentet fra DT&BB 23. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no