24. jan, 2021

Ny osterasjon snart

Hentet fra DT&BB 24. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no