24. jan, 2021

Det er for dyrt å gå på idrettsstevne

Hentet fra DT&BB 24. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no