25. jan, 2021

Idrettsmarked i Skytterhallen på Fiskum

Hentet fra DT&BB 25. januar 1946.
Avisen finnes i nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no