25. jan, 2021

Samler inn penger til bauta over falne

Hentet fra DT&BB 25. januar 1946.
Avisen finnes i nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no