25. jan, 2021

Sverre Thonning Olsen til Vestfossen

Hentet fra DT&BB 25. januar 1946.
Avisen finnes i nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no