26. jan, 2021

Klarer tømmerpålagget

Hentet fra DT&BB 26. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no