28. jan, 2021

Kvinneidretten i fylket

Hentet fra DT&BB 28 januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no