29. jan, 2021

Folks mening: Polet og pøbelen

Hentet fra DT&BB 29. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no