29. jan, 2021

Forpaktning av Haug Prestegård

Hentet fra DT&BB 29. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no