29. jan, 2021

Lærer Herbrand Herbrandsen Bjerkesett blir 80

Herbrand var født i Flesberg og ble uteksaminert ved Asker lærerseminar. Han ble ansatt som lærer ved Darbu skole i 1907.
I to perioder satt han også i Øvre Eiker Herredsstyre og var lærernes representant i skolestyret fra 1908 til 1917.

Hentet fra DT&BB 29. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no