30. jan, 2021

Personalia

Hentet fra DT&BB 30. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no