30. jan, 2021

Harald Loe - første formann i Buskerud Orienteringskrets

Hentet fra DT&BB 30. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no