31. jan, 2021

Sommertid likevel

Hentet fra DT&BB 31. januar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no