1. feb, 2021

Annonse for Eiker-rennet. Premieutdeling og fest med dans!

Hentet fra DT&BB 1. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no