1. feb, 2021

Harald Loe - første formann i Nedre Buskerud orienteringskrets

Harald Loe fra Hokksund og Eiker er valgt til formann i den nystiftede Buskerud Orienteringskrets.
Hentet fra DT&BB 1. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no