1. feb, 2021

Rottenikken dømt til 18 år.

"Rottenikken" - Rolf Erling Knudsen - ble dømt til 18 års fengsel av lagmannsretten i Tønsberg.
Dessuten fikk det offentlige rett til å anvende sikring i ytterligere 8 år.
Domfelte tok betenkningstid.

Hentet fra DT&BB 1. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no