2. feb, 2021

Evangelisk møte på Betel i Vestfossen

Hentet fra DT&BB 2. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no