2. feb, 2021

A.K. Tveten 70 år - fortsatt fra bildet over

Fortsettelse fra bildet over. Artikkelen om Tveten er betydelig lengre enn det jeg har tatt med her. Hele avisen finner du hos i DT&BB 2. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no