2. feb, 2021

A.K.Tveten 70 år - fortsettelse fra bildet over

Fortsettelse fra bildet over. Artikkelen om Tveten er betydelig lengre enn det jeg har tatt med her. Hele avisen finner du i DT&BB 2. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no