2. feb, 2021

En høyrehøvding fyller år. - A.K.Tveten 70 år 5. februar

5. februar 1946 fylte A.K.Tveten 70 år. Han hadde vært bonde i 50 av dem,
kommunestyremedlem i 30 og partiformann i 25. En kar litt utenom det vanlige kan en si...
Artikkelen om Tveten er betydelig lengre enn det jeg har tatt med her.
Og er faktisk en liten historietime i seg selv.

Hele artikkelen finner du i DT&BB 2. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no