4. feb, 2021

Det bygges badstue i Bingen

Hentet fra DT&BB 4. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no