5. feb, 2021

Eikerrevyen er premiereklar

Hentet fra DT&BB 5. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no