5. feb, 2021

Sprengte lensmannens pengeskap - del 2

Fortsatt fra bilde over.
Hentet fra DT&BB 5. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no