7. feb, 2021

Bayerølet kommer snart, bokken til sommeren

Hentet fra Ringerikes Blad 7. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no