8. feb, 2021

Det nærmer seg hopprenn i Vestfossen

Hentet fra DT&BB 8. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no