8. feb, 2021

Olav Teigen Motor- og maskinforretning

Hentet fra DT&BB 8. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no