8. feb, 2021

Vannmangel i Nedre Eiker

Hentet fra DT&BB 8. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no