9. feb, 2021

Skogsarbeidere får mer mat enn andre...

Skogsarbeidere kan få tilleggsrasjoner av mat mot søknad.
Gravide kan få egg for en måned.
- Det er bare 75 år siden det var sånn her...

Hentet fra DT&BB 9. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no