11. feb, 2021

Eikerrevyen - del 2

Dette er en fortsettelse av anmeldelsen av Eikerrevyen fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad 11. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no