12. feb, 2021

"Den viljen må vi eie" - dikt av Arne Paasche Aasen

Hentet fra Ringerikes Blad 12. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no