13. feb, 2021

Travkjøring på Kjennerudvannet under Kongsbergmarken

Hentet fra Buskeruds Blad 13. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no