13. feb, 2021

Olav Røgeberg ansatt som direktør i NTB

Olav Røgeberg ble født i Bingen i Øvre Eiker 18. august 1885 og døde 4. juli 1959. Kirkeboka påstår at Olav ble født 7. august, men pytt pytt da. 13 september ble han døpt Olaf Kristofer.
Han var sønn av Anthoni og Marie Røgeberg.
Og Røgebergs landhandel er kjent uttafor Bingens grenser...
- det ble også Olav!

Han var journalist og redaksjonssekretær i Drammens Tidende 1907-1918, i "Nidaros" 1918-1927, og nyhetsredaktør i Dagbladet i 1928-1930.
Videre var han redaktør av "Bilder" i perioden 1939-1948, og fra 1948-til sin død i 1959 redaktør og disponent i "Alle Kvinners Blad".
Røgebergs aktive og oppfinnsomme journalistikk preget avisene og bladene han ledet.
Olav Røgeberg ble også svært mye benyttet i pressens organisasjoner.
Han var vel det vi kan kalle en foregangsmann i norsk presseverden!

Bildet er hentet fra Laagendalsposten 13. februar 1946.
Personopplysningene er mine egne.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no